DATA VAN DE VERENIGINGSTENTOONSTELLING 2017

 DONDERDAG 23 NOVEMBER

 VRIJDAG 24 NOVEMBER


LOCATIE: hal van Jan Olsthoorn


Galgeweg 3 te Naaldwijk

 

KEURMEESTERS

Konijnen:                                                A. de Vos

                                                               G. v.d. Poel 

Cavia's:                                                  W. Flokstra  

Hoenders en Dwerghoenders:               G. Glastra          

Sier en Watervogels                              A. Deetman  

Sierduiven:                                             P. v.d. Spek  

Zie de volledige uitslag op het tabblad catalogus

Kampioen konijnen, een Satijn van Ger Brouwer

Reserve kampioen konijnen, een Tan van Marius de Jong

Kampioen hoenders, een Barnevelder van Kees Hogervorst

Kampioen dwerghoenders, een Hollandse kriel van Sjaak v.d. Salm

Kampioen caia's, een gladhaar van Alfred Rozemeijer

Kampioen sierduiven, een King van Rob v.d. Valk

Kampioen siervogels, een Japanse kwartel van Sjaak v.d. Salm

Kampioen oorspronkelijke duiven, een Guinea duif van Willem Schretzmeijer