De VERENIGINGSTENTOONSTELLING 2018 is op;

 DONDERDAG 29 NOVEMBER

 VRIJDAG 30 NOVEMBER


LOCATIE: hal van Jan Olsthoorn


Galgeweg 3 te Naaldwijk

 

KEURMEESTERS

Konijnen:                                               Patrick Bakker

                                                               Rob Pronk

                                                               Ilse Hollander - v.d. Kamp 

Cavia's:                                                  Ilse Hollander - v.d. Kamp  

Hoenders en Dwerghoenders:             Mario Griekspoor

                                                               Leo v.d. Wetering          

Watervogels                                          Koos van Loe

Siervogels en oorsponkelijke duiven   Jouke v.d. Siepkamp  

Sierduiven:                                            Jouke v.d. Siepkamp