Lid worden

Lid worden van KDV Westland

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Op jaarbasis bedraagt de contributie
Seniorleden        € 10,00
Jeugdleden        €  5,00 

 

Om dieren op tentoonstellingen in te mogen sturen, het laten tatoeeren van konijnen en het bestellen van ringen is het lidmaatschap van Kleindierenliefhebbers nederland verplicht.

kleindiermagazine

De kosten van een fokkerskaart van KLN, waarbij inbegrepen het maandblad Kleindiermagazine, bedragen:

 KLN- Kleindierliefhebbers Nederland € 55,- dit is incl. het kleindiermagazine welke u maandelijks ontvangt.
Jeugdleden  t/m 16 jaar €10,- per jaar.

* Bedragen gelden bij automatische incasso, anders komt er nog  €2,50 bij.

 

Het bij het lidmaatschap inbegrepen abonnement op Kleindiermagazine geldt niet voor jeugdleden.
 

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Stuur een mail naar ssalm@kabelfoon.nl